Nyhedsbreve 2017

 • Nyhedsbrev af 17. november 2017

  Lovforslag

  L 91 Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk).

  Lovforslaget er fremsat den 15. november 2017.

  Lovforslaget indeholder forslag til en skærpelse af straffen for vidnetrusler og hærværk mod...

 • Nyhedsbrev af 3. november 2017

  Bekendtgørelse  

  Bekendtgørelse nr. 1159 af 26. oktober 2017 om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v.

  Med bekendtgørelse nr. 1159 af 26. oktober 2017, om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes...

 • Nyhedsbrev af 27. oktober 2017

  Lovforslag

  L 67 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

  Lovforslaget er fremsat den 26. oktober 2017.

  Forslaget er en opfølgning på den politiske aftale om...

 • Nyhedsbrev af 20. oktober 2017

  Bekendtgørelse  

  Bekendtgørelse nr. 1134 af 13. oktober 2017 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview

  Bekendtgørelse nr. 823 af 26. juni 2013 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt...

 • Nyhedsbrev af 6. oktober 2017

  Lovforslag

  L 31: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager...

 • Nyhedsbrev af 29. september 2017

  Høring

   

  Justitsministeriet har den 22. september 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v. i høring med høringsfrist den 20. oktober 2017.

   

  Et udkast til...

 • Nyhedsbrev af 22. september 2017

  Bekendtgørelser

   

  Bekendtgørelse nr. 1075 af 13. september 2017 om ændring af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 16. september 2017.

  Med bekendtgørelsen ændres § 11, stk. 1, 2. pkt. i bekendtgørelse...

 • Nyhedsbrev af 15. september 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1045 af 7. september 2017 af kriminallov for Grønland.

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 12. september 2017.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver kriminallov for Grønland, lov nr. 306 af 30. april 2008, med de ændringer, der følger af §...

Pages