Nyhedsbreve 2016

 • Nyhedsbrev nr. 503 af 23. december 2016

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1670 af 14. december 2016 om offentlig retshjælp ved advokater

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 21. december 2016 og træder i kraft den 1. januar 2017. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1436 af 1. december 2015 om...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 502 af 16. december 2016

  Lovforslag

  L 105: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 14. december 2016....

 • Nyhedsbrev nr. 501 af 9. december 2016

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1437 af 1. december 2016 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven

  Ved lov nr. 1881 af 29. december 2015 om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven...

 • Nyhedsbrev nr. 500 af 2. december 2016

  Bekendtgørelser

  Persondataloven med fire bekendtgørelser er trådt i kraft for Grønland den 1. december 2016

  Persondataloven er sat i kraft for Grønland den 1. december 2016 ved anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016.

  Anordningen er tilgængelig her....

 • Nyhedsbrev nr. 499 af 25. november 2016

  Varetægtsfængsling i isolation 2015

  Justitsministeriet har d. 22. november 2016 sendt Retsudvalget Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af varetægtsfængsling i isolation. Redegørelsen omfatter Forskningskontorets statistik vedrørende antallet og varigheden af varetægtsfængslinger i isolation i 2015. Statistikken er tilgængelig her....

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 498 af 11. november 2016

  Lovforslag

  L 70: Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

  Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2016.

  Lovforslaget indebærer, at revisionen af offentlighedslovens § 16 om postlister udsættes fra folketingsåret 2016-17 til folketingsåret...

 • Nyhedsbrev nr. 497 af 4. november 2016

  Bekendtgørelser

   

  Bekendtgørelse nr. 1280 af 27. oktober 2016 om regulering af beløb i henhold til lov om skifte af dødsboer

   

  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

   

  Bekendtgørelsen fastsætter i medfør af § 21, stk. 1,...

 • Nyhedsbrev nr. 496 af 28. oktober

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016 om lov om rettens pleje.

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. oktober 2016.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, med de ændringer, der...

Pages