Nyhedsbreve 2015

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 462 af 22. december 2015

  Forskning

  Udviklingen i antal anmeldelser og i straffenes art og længde for vold, 2001-2014

  Et notat om udviklingen i kriminalitet i forskellige aldersgrupper er lagt på Justitsministeriets hjemmeside d. 21. december 2015. Notatet kan læses her.

   

  Udsathed...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 461 af 18. december 2015

  Lovforslag

  L 97: Forslag til lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet)...
 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 460 af 11. december 2015

  Lovforslag

  L 78: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme)

  Lovforslaget er fremsat den 9. december 2015.

  Formålet med lovforslaget er at styrke myndighedssamarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 459 af 4. december 2015

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1335 af 26. november 2015 om bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 1. december 2015.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om skifte af dødsboer, jf. lov nr. 383 af...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 458 af 20. november 2015

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1247 af 11. november 2015 om regulering af beløb i bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

  Bekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 17. november...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 457 af 13. november 2015

  Lovforslag

  L 48: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 11. november 2015.

  Lovforslaget indeholder en række ændringer af retsplejeloven, der har...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 456 af 6. november 2015

  Lovforslag

  L 41: Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om ændring af færdselsloven og pasloven og lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Videoafhøring af børn...
 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 455 af 30. oktober 2015

  Forskning

  Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014

  Justitsministeriet har d. 28. oktober 2015 sendt Retsudvalget en redegørelse om ungdomssanktioner samt ubetingede fængselsstraffe til lovovertrædere under 18 år. Det drejer sig...

Pages