Nyhedsbreve 2014

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 425 af 19. december 2014

  Lovforslag

  L 95: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne samt skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde)

  Lovforslaget er fremsat den 12. december 2014.

  Lovforslaget indeholder forslag om,...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 424 af 12. december 2014

  Lovforslag

  Lovforslag nr. L 93 om forslag til lov om fremtidsfuldmagter er fremsat den 10. december 2014

  Formålet med lovforslaget er at indføre – som et enkelt og privatretligt alternativ til det offentligt fastsatte værgemål – en fremtidsfuldmagtsordning....

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 423 af 9. december 2014

  Lovforslag

  L 87: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 3. december 2014.

  Formålet med forslaget er...

 • Nyhedsbrev nr. 422 af 21. november 2014

  Lovforslag

   

  L 72: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 14. november 2014....

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 421 af 14. november 2014

  Lovforslag

  L 69: Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedstid for kørekort m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 13. november 2014.

  Formålet med lovforslaget er navnlig at gøre det lettere for ældre at få...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 420 af 7. november 2014

  Lovforslag

  L 50: Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 5. november 2014.

  Formålet med lovforslaget, som bygger på Straffelovrådets betænkning nr. 1545/2014 om samfundstjeneste...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 419 af 31. oktober 2014

  Lovforslag

  L 44: Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret)

  Lovforslaget er fremsat den 30. oktober 2014.

  Formålet med lovforslaget er navnlig...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 418 af 24. oktober 2014

  Cirkulære

  Cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulæreskrivelse af 27. april 1957 om beskikkelse af polititjenestemænd til førerprøver m.v.

  Cirkulæreskrivelsen er tilgængelig i sin helhed her.

   

  Forskning

  Kontrol med efterretningstjenester

  På Justitsministeriets hjemmeside er der den...

Pages