Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 324 af 21. september 2012

Lovbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012 af lov om fonde og visse foreninger

Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 21. september 2012.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, med de ændringer, som følger af § 6 i lov nr. 442 af 1. juni 1994, § 7 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, § 17 i lov nr. 980 af 17. december 1997, § 23 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, § 103 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 10 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, § 10 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 21 i lov nr. 525 af 12. juni 2009.