Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 321 af 13. juli 2012

Hvidbøger

Justitsministeriet har den 8. juli 2012 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 112 af 3. februar 2012 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed ved klik på links herunder:

Del 1

Del 2

Del 3