Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 317 af 15. juni 2012

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 534 af 11. juni 2012 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 13. juni 2012.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2012, hvor den erstatter bekendtgørelse nr. 1405 af 30. november 2010 om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Her kan du læse bekendtgørelsen sin helhed.