Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 315 af 1. juni 2012

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 471 af 24. maj 2012 om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af visse nationaliteter fra betingelsen om bestået prøve i dansk og danske samfundsforhold (indvandringsprøven)

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 30. maj 2012.

Bekendtgørelsen indebærer, at bekendtgørelse nr. 780 af 29. juni 2011 om undtagelse af visse nationaliteter fra betingelsen om bestået prøve i dansk og danske samfundsforhold (indvandringsprøven) ophæves den 1. juni 2012.

Her kan du læse hele bekendtgørelsen i sin helhed.


Bekendtgørelse nr. 483 af 23. maj 2012 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Justitsministeriets ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 31. maj 2012.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012, hvor den erstatter bekendtgørelse nr. 1160 af 28. november 2008 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer, der inden for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde skal have kontakt med børn under 15 år.

Bekendtgørelsen kan du læse i sin helhed her.


Bekendtgørelse nr. 484 af 24. maj 2012 om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgning og klager på områderne vedrørende religiøse forkyndere m.v. og tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 31. maj 2012.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012, hvor den erstatter bekendtgørelse nr. 1192 af 13. december 2011 om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, religiøse forkyndere m.v. og tidsubegrænset opholdstilladelse.

Bekendtgørelsen kan her læses i sin helhed.