Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 312 af 14. maj 2012

Høringer

Justitsministeriet har den 3. maj 2012 sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed i høring med høringsfrist den 31. maj 2012.

Bekendtgørelsen, høringsbrevet og listen over høringsparter er tilgængelig på Høringsportalen:

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2012.

Bekendtgørelsen indeholder en række bestemmelser om fritagelse fra den pligt til at foretage anmeldelse af behandling af personoplysninger til Datatilsynet, som i medfør af § 48 i lov om behandling af personoplysninger gælder for private dataansvarlige.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Hvidbøger

Hvidbog vedrørende lov nr. 412 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Underretning ved udgang og løsladelse m.v. og udvidelse af fristen for politianmeldelse ved erstatning fra staten til ofre for forbrydelser)

Justitsministeriet har den 2. april 2012 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 412 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Underretning ved udgang og løsladelse m.v. og udvidelse af fristen for politianmeldelse ved erstatning fra staten til ofre for forbrydelser) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her.