Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 309 af 20. april 2012

Lovforslag

L163: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Lovforslaget er fremsat den 19. april 2012.

Lovforslaget omfatter 1.099 personer og ca. 265 børn, som får indfødsret sammen med deres forældre. Lovforslaget er det andet af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne samling.

Det nævnes i lovforslagets bemærkninger, at regeringen vil udmønte regeringsgrundlaget blandt andet i en ny aftale om naturalisation med ændrede retningslinjer for opnåelse af indfødsret. Det bemærkes endvidere, at regeringen vil arbejde for, at den nye aftale indgås inden for nærværende folketingssamling.

Lovforslaget kan læses i sin helhed her.

 

 

Forskning

Varetægtsfængsling af unge under 18 år. Korrektion af oplysninger fra 2008 til 2010

Justitsministeriet har d. 16. april 2012 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende resultaterne af en efterprøvning af de oplysninger om varetægtsfængslinger, som tidligere rapporter om ungdomssanktioner og ubetingede domme til unge omhandlede. Rapporten er tilgængelig her.

 

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 20.04.2012 lagt en rapport om udviklingen i mistanker mod børn under den kriminelle lavalder og udviklingen i sigtelser mod unge op til 18 år. Rapporten er tilgængelig her.