Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 307 af 4. april 2012

Høring

Justitsministeriet har den 2. april 2012 sendt udkast til forslag om lov om ændring af færdselsloven (Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.) i høring med høringsfrist den 20. april 2012.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.