Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 305 af 23. marts 2012

Høring

Justitsministeriet har den 19. marts 2012 sendt udkast til bekendtgørelse og cirkulære om kørekort samt ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve i høring med høringsfrist den 13. april 2012.

Udkastene til bekendtgørelser og cirkulære, høringsbrevet samt listen over høringsparter er tilgængelig på Høringsportalen.