Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 304 af 16. marts 2012

Hvidbog

Hvidbog vedrørende lov nr. 113 af 3. februar 2012 om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.)

Justitsministeriet har den 8. marts 2012 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 113 af 3. februar 2012 om om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her.


Forskning

Prisopgave 2012

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 14. marts 2012 lagt oplysning om Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalgs prisopgave for 2012. Opgaven, der har afleveringsfrist d. 1. oktober 2013, angår denne gang emnet ”Kriminalprævention”.

Læs mere om forslag til besvarelse på Justitsministeriets hjemmeside.

 

Avlsbetingede dyrevelfærdsproblemer

På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 15. marts 2012 lagt en rapport vedrørende en undersøgelse af de velfærdsproblemer, avl af dyr kan medføre.

Undersøgelsen blev påbegyndt, da dyrevelfærd stadig var en del af Justitsministeriets ressortområde. Området er nu overgået til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Industri. Rapporten er tilgængelig her.