Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 284 af 30. september 2011

Hvidbøger
 

Hvidbog vedrørende lov nr. 271 af 4. april 2011 om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af og tilsyn med afgørelser om pligter og påbud i forbindelse med udsættelse af straffastsættelse eller straffuldbyrdelse m.v. og rammeafgørelsen om afgørelser afsagt, uden at den pågældende har været til stede under retssagen)

Justitsministeriet har den 23. september 2011 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 271 af 4. april 2011 om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af og tilsyn med afgørelser om pligter og påbud i forbindelse med udsættelse af straffastsættelse eller straffuldbyrdelse m.v. og rammeafgørelsen om afgørelser afsagt, uden at den pågældende har været til stede under retssagen) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her (pdf).


Hvidbog vedrørende lov nr. 411 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven (Forenkling af bødesagsprocessen)

Justitsministeriet har den 23. september 2011 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 411 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven (Forenkling af bødesagsprocessen) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her (pdf).