Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 278 af 15. juli 2011

Bekendtgørelser
 

Bekendtgørelse nr. 841 af 6. juli 2011 om undladelse af at give klagevejledning i forbindelse med vedtagelse af bødeforelæg

Bekendtgørelsen blev offentliggjort i Lovtidende den 9. juli 2011 og træder i kraft den 1. august 2011.

Bekendtgørelsen medfører, at politiet og anklagemyndigheden kan undlade at give klagevejledning efter forvaltningslovens § 25, stk. 1, i forbindelse med vedtagelse af bødeforelæg.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Vejledninger
 

Vejledning nr. 9273 af 7. juli 2011 om statsforvaltningernes behandling af faderskabssager

Familiestyrelsen har på baggrund af de reviderede bekendtgørelser på faderskabsområdet revideret vejledning om statsforvaltningernes behandling af faderskabssager.

Vejledningen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Skrivelser
 

Skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering til DanAdopt til at yde adoptionshjælp og skrivelse nr. 9278 af 6. juli 2011 om akkreditering til AC Børnehjælp til at yde adoptionshjælp

Justitsministeriet har fornyet tilladelsen og vilkårene for de adoptionsformidlende organisationer til at yde adoptionshjælp vedrørende børn, som ikke har dansk statsborgerskab, jf. adoptionslovens § 30.

Skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering til DanAdopt til at yde adoptionshjælp er tilgængelig i sin helhed på Retsinformation.

Skrivelse nr. 9278 af 6. juli 2011 om akkreditering til AC Børnehjælp til at yde adoptionshjælp er tilgængelig i sin helhed på Retsinformation.

 

Hvidbøger

Hvidbog vedrørende lov nr. 292 af 11. april 2011 om ændring af retsplejeloven (Udvidet adgang til at anvende anonyme vidner)

Justitsministeriet har den 7. juli 2011 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 292 af 11. april 2011 om ændring af retsplejeloven (Udvidet adgang til at anvende anonyme vidner) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her (pdf).

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 651 af 15. juni 2010 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring)
 

Justitsministeriet har den 7. juli 2011 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 651 af 15. juni 2010 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning samt ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her (pdf).

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 712 af 25. juni 2010 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol)

Justitsministeriet har den 7. juli 2011 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 712 af 25. juni 2010 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her.