Nyhedsbreve 2011

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 293 af 22. december 2011

  Love

  Lov nr. 1271 af 21. december 2011

  L 11 blev vedtaget den 21. december 2011 med 93 stemmer for, 14(DF) imod og ingen undlod at stemme. Lovforslaget omfatter 1.718 personer og ca. 636 børn. Lovforslaget blev...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 292 af 15. december 2011

  Lovforslag

  L 53: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af...
 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 291 af 9. december 2011

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1102 af 24. november 2011 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

  Bekendtgørelsen fastsætter de beløbsmæssige krav til forsikringsdækning ved skader forvoldt af motordrevne køretøjer...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 290 af 2. december 2011

  Forskning

  Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere  

  Den 29. november 2011 sendte Justitsministeriet til Retsudvalget en redegørelse om ungdomssanktioner samt ubetingede fængselsstraffe til lovovertrædere under 18 år. Det drejer sig om domme, der...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 289 af 25. november 2011

  Lovforslag

  L 40: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Fordeling af opgaver mellem politikredsene og statsadvokaturerne m.v.)  

  Lovforslaget er fremsat den 23. november 2011.

  Formålet med lovforslaget er at foretage de ændringer af retsplejeloven, der...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 288 af 18. november 2011

  Bekendtgørelser  

  Bekendtgørelse nr. 1036 af 8. november 2011 om ændring af bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

  Justitsministeren har den 11. november 2011 udstedt bekendtgørelse nr. 1036...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 287 af 11. november

  Lovforslag  

  L 9: Forslag til lov om ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven m.v.)  

  Lovforslaget er fremsat den 9. november 2011.

  Formålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer af straffuldbyrdelsesloven, som...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 286 af 28. oktober 2011

  Lovforslag  

  L 5: Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i den Europæiske Union (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af afgørelser om foranstaltninger som alternativ til varetægtsfængsling)

  Lovforslaget er...

Pages