Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 145 af 18. juli 2008

Høringer

Justitsministeriet har den 10. juli 2008 sendt et udkast til bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning m.v. i høring med høringsfrist den 22. august 2008.

Justitsministeriet har den 15. juli 2008 sendt et udkast til bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v. i Grønland, udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver i Grønland, udkast til bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol i Grønland og udkast til bekendtgørelse for Grønland om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer m.v. i høring med høringsfrist den 1. september 2008.