Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 135 af 9. maj 2008

Forskning

Prisopgave 2008

På Justitsministeriets hjemmeside er der den 8. maj 2008 offentliggjort oplysning om Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalgs prisopgave for 2008. Opgaven, der har afleveringsfrist den 1. oktober 2009, angår denne gang emnet ”Kriminalitetsofres møde med retsvæsenet”.

Læs mere om forslag til besvarelse her