Nyhedsbreve 2008

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 163 af 19. december 2008

  Lovforslag

  L 96: Forslag til lov om hæftelse for børns erstatningsansvar

  Lovforslaget er fremsat den 17. december 2008. 

  Lovforslaget, der bygger på en udtalelse af 15. september 2008 fra Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet, har til formål at motivere forældre...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 162 af 12. december 2008

  Lovforslag

  L 86: Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 10. december 2008.

  Formålet med lovforslaget er...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 161 af 5. december 2008

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1116 af 21. november 2008 om fri proces

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 27. november 2008 og træder i kraft den 1. januar 2009. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2007 om...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 159 af 21. november 2008

  Høringer

  Justitsministeriet har den 14. november 2008 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods i høring med høringsfrist den 25. november 2008.

  Justitsministeriet har den 18. november 2008 sendt udkast til forslag til...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 158 af 14. november 2008

  Lovforslag

  L 61: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Advokatselskabers navn, sammensætningen af advokatselskabers bestyrelse og direktion m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 13. november 2008.

  Formålet med lovforslaget er at foretage enkelte justeringer af retsplejelovens regler om...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 157 af 7. november 2008

  Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

  Cirkulære nr. 58 af 29. oktober 2008 om ophævelse af cirkulære om eksplosivstoffer

  Cirkulæret er offentliggjort i Ministerialtidende den 31. oktober 2008.

  Cirkulæret ophæver pr. 1. november 2008 cirkulære nr. 11240 af 30. juni 1994...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 156 af 31. oktober 2008

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1016 af 21. oktober 2008 om loftshøjde i hestestalde 

  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2008. 

  Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste, som...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 155 af 17. oktober 2008

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1005 af 9. oktober 2008 om udegående heste

  Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. oktober 2008.

  Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste, som ændret...

Pages