Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 109 af 12. oktober 2007

Forskning

Justitsministeriet har den 10. oktober 2007 på ministeriets hjemmeside offentliggjort en forskningsrapport med en opsamling og diskussion af nyere international litteratur vedrørende børn og unge, der begår seksuelle overgreb. I rapporten redegøres bl.a. for forskningsresultater vedrørende arten af de overgreb, børn og unge begår, relationen til offeret og risikoen for gentagne overgreb. Rapporten er udarbejdet af Annalise Kongstad, Københavns Universitet, og er finansieret af Justitsministeriets Forskningspulje.

Rapporten er tilgængelig her.

 

Høringer

Justitsministeriet har den 5. oktober 2007 sendt udkast til bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere i høring med høringsfrist den 26. oktober 2007.

 

Justitsministeriet har den 5. oktober 2007 sendt udkast til bekendtgørelse om vagtvirksomhed i høring med høringsfrist den 26. oktober 2007.