Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 107 af 28. september 2007


Høringer

Justitsministeriet har den 27. september 207 sendt udkast til ny bekendtgørelse om eksplosivstoffer i høring.