Nyhedsbreve 2007

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 119 af 21. december 2007

  Lovbekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 14. december 2007.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, med de ændringer, der følger af § 22...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 119b af 21. december 2007

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1430 af 11. december 2007 om ændring af bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler mv.  

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 21. december 2007.  

  Ændringen af bekendtgørelsen om politiets anvendelse...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 118 af 14. december 2007

  Lovforslag

  L 34: Forslag til retsplejelov for Grønland L 35: Forslag til kriminallov for Grønland L 36: Forslag til lov om ophævelse af retsplejelov og kriminallov for Grønland og om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse...
 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 117 af 7. december 2007

  Lovbekendtgørelser  

  Lovbekendtgørelse nr. 1316 af 26. november 2007 om våben og eksplosivstoffer  

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 7. december 2007.  

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov nr. 918 af 10. september 2004 om våben...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 116 af 30. november 2007

  Lovforslag  

  L 16: Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Dansk straffemyndighed)  

  Lovforslaget er fremsat den 28. november 2007.  

  Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 12,...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 115 af 23. november 2007

  Publikationer

  Hvidbog vedrørende lov nr. 517 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven og retsafgiftsloven (Forbedring af retsstillingen for ofre for forbrydelser)

  Justitsministeriet har den 21. november 2007 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 517 af 6. juni...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 114 af 16. november 2007

  Lovbekendtgørelser  

  Lovbekendtgørelse nr. 1276 af 24. oktober 2007 af færdselsloven  

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 13. november 2007.  

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006 med de...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 113 af 9. november 2007

  Lovbekendtgørelser  

  Bekendtgørelse nr. 1259 af 23. oktober 2007 af konkursloven  

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 6. november 2007.  

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 4. februar 1997 med de...

Pages