Pressekontakt

 • Emil Melchior

  Kommunikationschef
 • Jakob Kronborg

  Presse- og kommunikationsrådgiver
  Mobil: 50 85 21 72
 • Daniel Durst-Andersen

  Presse- og kommunikationsrådgiver
  Mobil: 20 90 68 38

Pressemeddelelser

 • Nyt udspil skal sikre styrket tilsyn med advokater

  Justitsministeren præsenterer i dag et samlet udspil, der skal styrke rammerne for et mere sammenhængende og skærpet advokattilsyn. Udspillet kommer blandt andet på baggrund af en række historier om forsvarsadvokater, der har givet gaver til klienter og uddelt reklametøj til indsatte.
 • Justitsminister sætter en stopper for snyd med indsamlinger

  Reglerne for indsamlinger skal gælde for alle. Det skal ikke være muligt at samle penge ind, uden at Indsamlingsnævnet kan kontrollere, at pengene reelt går til det formål, som indsamleren siger. Man skal heller ikke kunne lukrere på velkendte foreningers gode navn ved at kalde sin forening noget,...
 • Ny aftale reformerer indsatsen mod ungdomskriminalitet

  Regeringen er i dag sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Med aftalens 24 initiativer styrkes indsatsen markant med bl.a. oprettelsen af et Ungdomskriminalitetsnævn og en ungekriminalforsorg samt et markant...
 • Justitsministeren tiltræder sag om at opløse Loyal to Familia

  Bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF) er en forening, der har et ulovligt formål. Det vurderer Rigsadvokaten på baggrund af et omfattende efterforskningsarbejde. Der vil derfor blive rejst en sag ved domstolene for at opløse LTF. Samtidig vil man afklare, om man foreløbigt kan forbyde LTF,...
 • Genudnævnelse af politimester i Grønland

  Efter justitsminister Søren Pape Poulsens indstilling er politimester Bjørn Tegner Bay genudnævnt i stillingen som politimester i Grønland med virkning fra den 1. juni 2018.

Nyhedsbreve

 • Nyhedsbrev af 6. juli 2018

  Vejledning

   

  Vejledning nr. 9533 af 26. juni 2018 om beregning af klagefrister

  Justitsministeriet har udstedt en ny vejledning om beregning af klagefrister. Vejledningen afspejler postaftalen af 3. maj 2016 og anvendelsen af digital forvaltning. Den indeholder retningslinjer for, hvornår...

 • Nyhedsbrev af 29. juni 2018

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 898 af 25. juni 2018 om ikrafttræden af § 1, nr. 1-3, i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet...

 • Nyhedsbrev af 22. juni 2018

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 800 af 13. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 20. juni 2018 og træder i kraft den 28. juni 2018.

  ...

Aktuelle temaer

 • Læs forskningsrapporter

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...