Pressekontakt

 • Emil Melchior

  Kommunikationschef
 • Weekendvagt: Camilla Svane

  Presse- og kommunikationsrådgiver
  Mobil: 23 42 46 59

Pressemeddelelser

 • Butikker skal kunne dele billeder af butikstyve med hinanden

  Erhvervsdrivende skal fremover have bedre mulighed for at advare hinanden om røvere og tyveknægte. Derfor vil justitsminister Søren Pape Poulsen nu ændre loven, så det bliver muligt for butikkerne at dele overvågningsbilleder med hinanden i et internt it-system.
 • Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel

  Der går for lang tid, fra en person anmelder en forbrydelse, til gerningsmanden begynder at afsone sin straf. Justitsminister Søren Pape Poulsen varsler derfor en række initiativer for at få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager. Blandt andet skal forsvarsadvokaters alt for travle kalendere...
 • Straffen for grov vold skal hæves med en tredjedel

  Justitsminister Søren Pape Poulsen sender i dag et lovforslag i høring, som lægger op til at hæve straffen med en tredjedel for grov vold. Forslaget er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2018, hvor der er afsat 62,4 millioner kroner årligt til strafskærpelsen.
 • Tibetkommissionen har afgivet sin beretning

  Tibetkommissionen konkluderer, at der i Københavns Politi blev givet klart ulovlige ordrer, og at Folketinget modtog urigtige oplysninger i forbindelse med to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013.
 • Ytringsfrihedskommissionen nedsættes

  Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor nedsætter regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Kommissoriet og kommissionens sammensætning er nu på plads, og arbejdet kan gå i gang.

Nyhedsbreve

 • Nyhedsbrev af 19. januar 2018

  Høring

  Justitsministeriet har den 15. januar 2018 sendt udkast til forslag om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) i høring med høringsfrist den 12. februar 2018.

  Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelige på Høringsportalen....

 • Nyhedsbrev af 5. januar 2018

  Love

  Lov nr. 1666 af 26. december 2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 28. december 2017.

  Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

  Formålet med loven er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og...

 • Nyhedsbrev af 22. december 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017 af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 16. december 2017.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015,...

Aktuelle temaer

 • Meld en regel

  Meld en regel er et initiativ fra regeringen, der ønsker en åben og inddragende proces, hvor borgere, virksomheder og organisationer har mulighed for at melde...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...