Pressemeddelelser

 • Aftale om bandepakke

  Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om en bandepakke med 35 initiativer, der skal styrke indsatsen mod rockere og bander.
 • Undersøgelse af andre landes regler om aktindsigt

  Justitsministeriet er i gang med at evaluere offentlighedsloven og har i den forbindelse modtaget en uvildig undersøgelse af andre landes regler om aktindsigt lavet af to professorer. Undersøgelsen viser, at alle lande har regler, som beskytter de interne og politiske beslutningsprocesser, men at...
 • Regler for myndigheders kontrolbesøg skal tjekkes

  Danske myndigheder får i stigende grad mulighed at lave kontrolbesøg hos virksomheder og borgere. Nu starter regeringen et arbejde, som skal skabe grundlag for at vurdere, om balancen er den rette mellem hensynet til privatlivet og hensynet til kontrol med, om lovgivningen bliver overholdt.
 • Grønland får sin første landsforsvarer

  For at styrke retssikkerheden i Grønland har Justitsministeriet i dag besluttet at udpege advokat Finn Meinel til hvervet som landsforsvarer for Grønland pr. 1. april 2017. Finn Meinel bliver den første landsforsvarer i Grønlands historie.
 • Thorkild Fogde bliver ny direktør for kriminalforsorgen

  Regeringen har i dag besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi, udnævnes til direktør for kriminalforsorgen. Han tiltræder den 1. april 2017.

Nyhedsbreve

 • Nyhedsbrev nr. 515 af 24. marts 2017

  Anordning

  Anordning nr. 250 af 20. marts 2017 om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

  Anordningen træder i kraft den 1. april 2017. Anordningen indebærer, at lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning træder i kraft for...

 • Nyhedsbrev nr. 514 af 17. marts 2017

  Lovforslag

  Lov 149: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 15. marts 2017.

  Lovforslaget har bl.a. til formål at gennemføre anbefalingerne...

 • Nyhedsbrev nr. 513 af 10. marts 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 231 af 7. marts 2017 af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

  Lovbekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 10. marts 2017.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf. lovbekendtgørelse nr. 1600 af 19. december 2014, med de ændringer,...

Aktuelle temaer

 • Læs forskningsrapporter

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...