Pressekontakt

Pressemeddelelser

 • Advokatundersøgelse i Divine-sagen er færdig

  Justitsministeriet har modtaget advokatundersøgelsen i sagen om visse myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions og Lisborg Holding ApS og af visse forhold relateret hertil. Myndighederne begik ikke magtfordrejning og afgav heller ikke urigtige, vildledende...
 • Slut med indbetaling af kontanter til indsatte i fængslerne

  Indbetaling af kontante beløb til indsatte i kriminalforsorgens institutioner skal begrænses mest muligt. Med et forbud mod kontantindbetalinger i de lukkede fængsler bliver det lettere at følge pengestrømmene ind og ud af fængslerne.
 • Ny forskning om etnicitet og voldtægt

  Med fokus på etnicitet kaster en ny rapport lys over voldtægtsforbrydere og de situationer, der er gået forud for en voldtægt. Rapporten peger blandt andet på, at der er større uenighed mellem offer og gerningsmand om forløbet frem mod en voldtægt, når gerningsmanden er ikke-vestlig indvandrer...
 • Moderne regler om auktioner og handel med brugte sager

  Auktioner og handel med brugte genstande, bl.a. møbler og tøj, foregår i dag i høj grad via internettet. Men det tager lovgivningen ikke højde for. Derfor sætter justitsministeren nu gang i et arbejde, som skal bringe reglerne ind i det 21. århundrede.

Nyhedsbreve

 • Nyhedsbrev nr. 520 af 5. maj 2017

  Love

  Lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

  Loven trådte i kraft den 30. april 2017.

   

  Lovforslaget er en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af...

 • Nyhedsbrev nr. 519 af 28. april 2017

  Lovforslag

  L 190: Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

  Lovforslaget er fremsat den 26. april 2017.

  Regeringen...

 • Nyhedsbrev nr. 518 af 12. april 2017

  Forskning

   

  Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016 – med separate opgørelser for kommuner og politikredse.

  Justitsministeriet har d. 6. april 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet. Rapporten, der er baseret på Rigspolitiets oplysninger...

Aktuelle temaer

 • Læs forskningsrapporter

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...