Pressekontakt

Pressemeddelelser

 • Brud på foreningsforbud skal give 40 dages fængsel

  Mens København Politi er ved at efterforske en sag om opløsning af bandegrupperingen LTF, har justitsminister Søren Pape Poulsen nu sendt et lovforslag i høring, der skal styrke håndhævelsen af et foreningsforbud. Forslaget indeholder en lang række ændringer, som skal give politiet et klart...
 • Forbud mod kontante indbetalinger i åbne fængsler og arresthuse

  Siden sidste sommer har det været forbudt at indbetale kontante beløb til de indsatte i lukkede fængsler og Københavns Fængsler. Kriminalforsorgen har vurderet, at forbuddet kan udvides. Til april bliver forbuddet derfor udvidet til alle arresthuse og åbne fængsler.
 • Nye regler for forsvarets hjælp til politiet

  Forsvaret hjælper i højere grad end tidligere politiet med terrorberedskab, bevogtning og grænsekontrol. Derfor fremsætter justitsminister Søren Pape Poulsen i dag et lovforslag, der skaber et samlet regelsæt for forsvarets bistand til politiet. Forsvarets ansatte skal – som hidtil – arbejde under...
 • Nu skærpes straffen for at true vidner

  Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget justitsminister Søren Pape Poulsens lovforslag, som giver højere straf for at true vidner. Strafskærpelsen er endnu et af en række initiativer særligt rettet mod bandemiljøet.

Nyhedsbreve

 • Ekstra: Nyhedsbrev af 16. marts 2018

  Høring

  Justitsministeriet har den 16. marts 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening) i høring med høringsfrist den 9. april 2018.

  ...

 • Nyhedsbrev af 16. marts 2018

  Lovforslag

  L 182: Forslag til lov om ændring af våbenloven (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 14. marts 2018.

  Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/853/EU af 17. maj 2017...

 • Nyhedsbrev af 9. marts 2018

  Bekendtgørelse  

  Lovbekendtgørelse nr. 178 af 5. marts 2018 af lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 8. marts 2018.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om...

Aktuelle temaer

 • Læs forskningsrapporter

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...