EU

Justitsministeriet er medlem af EU-Udvalget, der er ansvarligt for den løbende koordinering af regeringens EU-sager. Forslag til nye regler i EU inden for Justitsministeriets område håndteres af det relevante fagkontor i Justitsministeriet.

Justitsministeriets EU-retskontor rådgiver regeringen i EU-retlige spørgsmål og foretager en EU-lovteknisk gennemgang af relevante regeringsforslag til ny lovgivning, før de fremsættes i Folketinget. EU-retskontoret rådgiver også regeringen i alle sager, hvor Danmark er part eller i øvrigt afgiver indlæg ved EU-Domstolen eller Retten.

Du kan læse mere om EU på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om EU-Domstolen på Domstolens hjemmeside.

Læs mere om EU-Domstolen og Rettens praksis.