Elev

Elev

Justitsministeriets departement ansætter hvert år 2-3 nye elever.

Det overordnede mål med uddannelsen af kontorelever er at give den enkelte elev mulighed for - gennem et sammenhængende forløb af praktisk oplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence inden for det kontormæssige arbejdsområde.

Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at skoleundervisning og praktikuddannelse understøtter og supplerer hinanden. Praktikuddannelsen giver den enkelte elev mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver inden for kontorområdet, så eleven efter endt uddannelse selvstændigt og sikkert kan løfte de fleste kontormæssige funktioner.

Praktikuddannelsen i Justitsministeriets departement tilrettelægges i øvrigt inden for specialet "Offentlig administration”, så uddannelsen har relevans både ved fortsat ansættelse i den offentlige sektor og ved ansættelse på det øvrige arbejdsmarked.

 

Vil du være elev i Justitsministeriet? 

Hvis du…

  • er klar til 2 år med mange spændende muligheder
  • er udadvendt, fleksibel, selvstændig og ansvarsbevidst
  • har gode færdigheder i dansk retskrivning
  • har bestået/vil bestå HHX, 2-årig HG med dansk og IT på niv. C, HGV, studentereksamen/HF suppleret med handelsskolens 12 ugers skoleforløb (HGS)

                   

Så får du…

  • en spændende og alsidig kontoruddannelse med specialet ”offentlig administration” i et travlt og dynamisk ministerium
  • et afvekslende uddannelsesforløb, hvor du kommer til at stifte bekendtskab med flere afdelinger i Justitsministeriets departement
  • gode kollegaer
  • 15 ugers skoleophold på Niels Brock Handelsskole
  • studietur med Niels Brock til Bruxelles     

 

Under uddannelsen vil du blandt andet blive oplært i departementets interne informationssystemer og informationsgange. Du vil komme til at arbejde med journalisering, sagsstyring, arkivering og chefsekretærfunktioner.

Herudover vil du få viden om Justitsministeriets sagsbehandlingsområder og selvstændigt få mulighed for lettere sagsbehandling.

Endelig vil du få kendskab til personaleadministrative arbejdsopgaver i forhold til personalet i departementet, styrelserne og ved politiet.

Hvis du har spørgsmål til elevuddannelsen i Justitsministeriets departement, så er du velkommen til at kontakte overassistent Laura Helledie, telefon 7226 8448 eller sende dem en mail på [email protected].