Vidner skal føle sig trygge

Debatindlæg af justitsminister Søren Pape Poulsen bragt i Midtjyllands Avis den 15. december 2017.

 

Der er nu gået lidt over et år, siden jeg tiltrådte posten som justitsminister. Fra dag ét har jeg arbejdet målrettet for at sikre tryghed og retfærdighed i Danmark. For mig er tryghed en kerneværdi, som alle har en fundamental ret til. Trygheden gør, at vi som mennesker tør udfolde os og leve livet uden forbehold - uden frygt.

Jeg har præsenteret en række forslag, som skal sikre danskernes tryghed. Den dagsorden har jeg tænkt mig at arbejde videre med. For vi er ikke i mål endnu. I den kommende tid vil jeg derfor sætte fokus på den nære tryghed. Den tryghed, som gør, at vi kan udfolde os selv og være frie. Det var netop derfor, at jeg for kort tid siden præsenterede en ny vidnepakke, som skal forbedre og skabe mere trygge forhold, når man skal vidne. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter – bandekriminalitet og drab – kan det enkelte vidne føle sig udsat.

Vi har desværre set eksempler på, at vidner ikke har ønsket at vidne i sager mod blandt andet bandemedlemmer af frygt for konsekvenserne. Det må simpelthen ikke ske. Frygten for at vidne i retssager må ikke betyde, at forhærdede kriminelle går fri. Hvis det afgørende bevis mangler, er det et problem for samfundet – og ikke mindst for ofrene. Tænk hvis du en dag befinder dig på gågaden i Viborg eller Herning og er vidne til et alvorligt overfald. Du får øjenkontakt med overfaldsmændene og når at identificere dem, inden de flygter. Politiet indkalder dig som vidne i retssagen. Din forklaring kan blive det afgørende element, som er med til at give fængselsstraf til de tiltalte. Det er derfor afgørende, at det er trygt at vidne i straffesager.

Vidnepakken skal sikre, at politiet på et tidligt tidspunkt taler med det enkelte vidne og vejleder om, hvordan vidnets tryghed vil blive sikret. Det indebærer blandt andet, at vidner i grove sager tidligt vil få en kontaktperson i politiet. Desuden vil vi styrke vidners tryghed ved øgede muligheder for vidneforklaringer via videolink, så man ikke skal sidde ansigt til ansigt med den tiltalte. Vidner skal føle sig trygge ved, at når man møder i retten – fx i en bandesag – så vil der ikke være bandemedlemmer tilstede som tilhørere. Endelig skal politiet fremover have et skærpet fokus på at sætte ind over for eksempelvis bander, der forsamler sig foran retsbygninger og forstyrrer den offentlige orden og skaber utryghed. Det vil vi ikke se stiltiende til.

Vidner skal være trygge ved, at vi som samfund passer på dem. Det er en afgørende del af kampen mod kriminalitet. For kun hvis vi hver især føler os trygge ved at vidne mod de kriminelle, kan vi bekæmpe dem.