Travlt efterår med et spændende valg

Debatindlæg af justitsminister Søren Pape Poulsen bragt i Midtjyllands Avis den 27. oktober 2017. 

 

Arbejdet i Folketinget er godt i gang. Travlheden har for længst meldt sig.

Regeringen har fremlagt sit forslag til finansloven for næste år. Det er den fjerde finanslov for mit vedkommende som Christiansborg-politiker, men det er første gang, at jeg som minister har været med til at forme udspillet og sætte politisk præg på det fra starten.

Vi har fået sat nogle gode, konservative sager på dagsordenen. Blandt andet afsætter vi i alt 260 millioner kroner over en fireårig periode på finanslovudspillet for 2018 til bl. a.

en generel skærpelse af straffen for grov vold. Ligesom vi tager hånd om de aktuelle sikkerhedspolitiske trusler ved at give forsvaret et markant økonomisk løft.

Dette efterår er ekstra politisk spændende, for der er et kommunalvalg lige rundt om hjørnet den 21. november.

Valget fylder meget for mig. Det Konservative Folkeparti stiller op med kandidater i alle 98 kommuner og sidder i dag på 14 borgmesterposter landet over, fra Vesthimmerland til Vallensbæk. Så vi er faktisk landets tredjestørste lokalpolitiske parti.

Valget har betydning for din hverdag, dit liv og din fremtid. Som tidligere borgmester i Viborg ved jeg, hvor vigtigt det kommunale og regionale valg er for vores hverdag. Ikke to kommuner eller regioner er ens, men grundlæggende handler konservativ lokalpolitik om at skabe mere tryghed og flere muligheder for både den enkelte borger og for hele lokalsamfundet.

Men nok så mange dygtige og dedikerede medarbejde kan knokle i kommunerne, hvis vi ikke sørger for at få udstukket en sikker fælles kurs, der får tingene til at hænge sammen som helhed. Den politik, som man kan fører ude i kommunerne, afhænger også i nogen grad af de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der fastlægges på Christiansborg.

For mig at se er vores indsats over for udsatte og sårbare unge et godt eksempel på vigtigheden af, at vi har en klar fælles retning for, hvordan vi hjælper vores unge godt på vej. Som tidligere folkeskolelærer og SSP-medarbejder har jeg alt for mange gange set, hvordan kriminalitet tidligt kan bringe et ungt menneske ind på en helt forkert livsbane. Det kan have store konsekvenser for den unge hele livet, ligesom det har store konsekvenser for samfundet.

De danske unge klarer sig generelt godt i dag. Ungdomskriminaliteten er faldende. Det er godt.

Men det er ikke godt nok. For der er én procent af en ungdomsårgang, som står for op imod halvdelen af alle de straffelovsovertrædelser, som begås af hele årgangen. Her har vi som samfund ikke formået at knække koden.

Der mangler en klar retning og konsekvens i den nuværende indsats. Vi skal blive bedre til at gribe de unge og hjælpe dem på rette vej. Derfor er jeg også meget glad for, at vi netop har lanceret vores nye reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Vi skal have de unge ud af kriminalitet og ind i fællesskabet.