Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg

Udvalgets formål er at styrke forskning på Justitsministeriets område.

 

Udvalgets sammensætning

 • Seniorkonsulent Britta Kyvsgaard (formand) 
 • Overlæge Dorte Sestoft (Retspsykiatrisk klinik)
 • Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen (Det Kriminalpræventive Råd)
 • Kontorchef Henrik Bang (Danmarks Statistik)
 • Landsdommer Lis Frost (Dommerforeningen)
 • Chefkonsulent Anne-Stina Sørensen (Rigspolitichefen)
 • Vicestatsadvokat Birgit Foltmar Gammelgaard (Rigsadvokaten)
 • Fængselsinspektør Christian Høygaard (Foreningen af Fængselsinspektører)
 • Faglig koordinator Hans Monrad Graunbøl (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
 • Afdelingschef Andreas Langsted (Justitsministeriet)
 • Professor Lasse Lund Madsen (Aarhus Universitet)
 • Professor Ingrid Lund-Andersen (Københavns Universitet)
 • Professor Jesper Ryberg (Roskilde Universitetscenter)
 • Professor Thomas Elholm (Syddansk Universitet)
 • Professor Lars Bo Langsted (Aalborg Universitet)
 • Adjunkt Marie Bruvik Heinskou (Københavns Universitet)
 • Lektor Lars Holmberg (Københavns Universitet)

 

Kontakt

Justitsministeriet, Forskningskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, [email protected].