Erstatningsnævn for Grønland og Færøerne

Det Færøske Erstatningsnævn for Voldsofre

Nævnet behandler sager om erstatning til ofre for forbrydelser, når skaden er forvoldt ved straffelovsovertrædelser, der er begået på Færøerne.

 

Kontakt

Det Færøske Erstatningsnævn for Voldsofre, C. Pløyensgøta 1, Postboks 28,100 Torshavn, Færøerne

 

Det Grønlandske Erstatningsnævn for Voldsofre

Nævnet behandler sager om erstatning til ofre for forbrydelser, når skaden er forvoldt ved straffelovsovertrædelser, der er begået i Grønland.

 

Kontakt

Det Grønlandske Erstatningsnævn for Voldsofre, Postboks 1040, 3900 Nuuk, Grønland