Advokatnævnet

Advokatnævnet behandler klager over advokater.

Advokatnævnet er et uafhængigt klagenævn, oprettet i henhold til retsplejelovens § 144. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Justitsministeriet har således ikke mulighed for at behandle klager over Advokatnævnets afgørelser eller over nævnets sagsbehandling.

De kan finde yderligere oplysninger om Advokatnævnet på nævnets hjemmeside.