Retslægerådet

Rådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.

Sammensætning

 • Professor Bent Ottesen, Rigshospitalet, formand (1.12.2017 til 30.11.2023)
 • Klinikchef, overlæge, ph.d. Mette Brandt-Christensen, Psykiatrisk Center Sct. Hans / Retspsykiatrisk Center Glostrup, næstformand (1.3.2016 til 28.2.2022) 
 • Professor Annie Vesterby, Retsmedicinsk Institut, Aarhus, næstformand (1.9.2017 til 31.8.2023)
 • Klinikchef, dr.med. Raben Rosenberg, Region Hovedstadens Psykiatri (1.8.2018 til 31.7.2024)
 • Overlæge Henrik Steen Andersen, Rigshospitalet (1.7.2017 til 30.6.2023)
 • Overlæge Jens Lund, Aalborg Psykiatriske Sygehus (1.11.2015 til 31.10.2021)
 • Professor Torben V. Schroeder, Rigshospitalet (1.11.2015 til 31.10.2021)
 • Professor Troels Staehelin Jensen, Aathus Universitetshospital (1.11.2015 til 31.10.2021)
 • Professor Poul Videbech, Retspsykiatrisk Center Glostrup (1.5.2013-30.4.2019)
 • Professor Søren Jacobsen, Rigshospitalet (1.1.2015-31.12.2020)
 • Overlæge Camilla Bock, Retspsykiatrien Slagelse (1. juli 2017 -den 30. juni 2023)

 

Kontakt

Retslægerådet, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg, telefon 33 92 33 34 (mandag - torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14), e-mail [email protected], www.retslaegeraadet.dk