Tilsynsrådet vedrørende beskæftigelse af indsatte

Rådet har til opgave at drøfte spørgsmål om beskæftigelse af de indsatte i fængselsvæsenets anstalter, herunder beskæftigelsens forhold til det private erhverv. Det afgiver udtalelse til Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende klager fra private erhverv i forbindelse med beskæftigelsen af de indsatte samt forslag til etablering af nye arbejdsfag i fængslerne.

 

Kontakt

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Ressourcestyringskontoret, Strandgade 100, 1401 København K, telefon 3268 4000, e-mail dfk @ kriminalforsorgen.dk