Civilafdelingen

Afdelingschef Lennart Houmann.

Under Civilafdelingen hører:

 

Formueretskontoret

Kontorchef Mette Kjølby Miller-Harris

Har ansvar for lovgivningen på det formueretlige område og rådgiver bl.a. andre myndigheder om formueretlige spørgsmål vedrørende:

 • Generel formueret, herunder aftaleloven, købeloven, forældelsesloven og renteloven.
 • Forbrugerretlige regler, herunder forbrugeraftaleloven, kreditaftaleloven, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og lov om pakkerejser.
 • Ejendomsretlige regler, herunder tinglysningsloven og gældsbrevsloven.
 • Erstatnings- og forsikringsretlige regler, herunder erstatningsansvarsloven, produktansvarsloven, lov om hæftelse for børns erstatningsansvar, miljøskadeerstatningsloven, atomskadeerstatningsloven og forsikringsaftaleloven.
 • Udlændinges erhvervelse af fast ejendom.
 • Auktionsledere. Indsamlinger. Bortlodning. Vare- og Landbrugslotteri. Fondsloven.

 

Procesretskontoret

Kontorchef Lars Solskov Lind

Har ansvar for reguleringen af den civile retspleje. Betjener Retsplejerådet og rådgiver bl.a. andre myndigheder om:

 • Generel og international procesret.
 • Voldgift.
 • Retsafgifter.
 • Retshjælp og fri proces.
 • Civile retsanmodninger og forkyndelse.
 • Lægdommere og særligt sagkyndige.
 • Advokater og lov om juridisk rådgivning.

 

Insolvensretskontoret

Kontorchef Henrik Hjort Elmquist

Har ansvar for lovgivningen på det insolvensretlige område. Betjener Konkursrådet og rådgiver bl.a. andre myndigheder om:

 • Generel og international insolvensret (konkurs, rekonstruktion, gældssanering mv.).
 • Personret, herunder værgemålslov. Lov om borteblevne.
 • Arveret, herunder sager om statens afståelse af arv.
 • Skifteret (ægtefælleskifte og dødsboskifte). Fogedret. Notarialforretninger.

 

Nordatlantenheden

Chefkonsulent Adam Abdel Khalik

Har til opgave at gennemføre Justitsministeriets lovgivning ved kongelig anordning for Færøerne og Grønland, herunder:

 • Varetager forbindelsen til færøske og grønlandske myndigheder i generelle anliggender.
 • Koordinerer ministeriets tværgående opgaver vedrørende Færøerne og Grønland.
 • Betjener Rådet for Grønlands Retsvæsen.