Datatilsynet

Datatilsynet ledes af direktør Cristina Angela Gulisano

Formand for Datarådet er højesteretsdommer Henrik Waaben

Datatilsynet, der består af et råd og et sekretariat, fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, bortset fra behandlinger der foretages for domstolene.

Det er således Datatilsynets opgave at påse, at en behandling finder sted i overensstemmelse med loven og regler udstedt i medfør af loven.

Læs mere på Datatilsynets hjemmeside