Håndtering af e-mails

Hovedprincippet for Justitsministeriets anvendelse af e-post er, at al udgående og indgående e-post skal behandles efter samme retningslinier som almindelig brevpost.

Betjentstuen visiterer e-post, der sendes til institutionspostkassen ([email protected]), herunder sikker e-post der samtidig automatisk dekrypteres mv.

Betjentstuen videresender posten til vedkommende kontor, der journaliserer sagen.