Terrorredegørelse

Regeringen har siden juni 2004 udarbejdet en årlig redegørelse om indsatsen mod terrorisme.

I redegørelsen orienterer regeringen om udviklingen i såvel den nationale som den internationale indsats over det seneste år.

Redegørelsen beskriver endvidere udviklingstræk i den internationale terrorisme og det aktuelle trusselsbillede. Justitsministeriet bidrager til redegørelsen i samarbejde med bl.a. Politiets Efterretningstjeneste, Center for Terroranalyse og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Den samlede redegørelse udarbejdes af Udenrigsministeriet og kan læses på deres hjemmeside www.um.dk.