Rigsadvokatens undersøgelse vedrørende Hizb ut-Tahrir

Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget Rigsadvokatens redegørelse vedrørende en eventuel opløsning af Hizb ut-Tahrir.

Rigsadvokaten har efter en samlet vurdering indstillet, at der ikke tages skridt til at søge Hizb ut-Tahrir opløst under henvisning til grundlovens § 78.

Justitsministeren har tiltrådt Rigsadvokatens indstilling.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Jeg vil gerne understrege, at afgørelsen vedrørende Hizb ut-Tahrir ikke er udtryk for en accept af de antisemitiske udtalelser, der har været fremsat. Det blev også slået fast, da Østre Landsret dømte en talsmand for Hizb ut-Tahrir for overtrædelse af straffelovens racismeparagraf.

Det er derfor meget vigtigt for mig at gøre det helt klart, at medlemmer af Hizb ut-Tahrir, der overtræder straffeloven f.eks. ved at komme med antisemitiske udtalelser, vil blive retsforfulgt. Sådan har det været hidtil, og sådan vil det også være fremover.”

Redegørelsens sammenfatning og konklusion (PDF)