Praksis

Praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Menneskerettighedsdomstolen afsiger hvert år flere hundrede domme og træffer flere tusinde afgørelser. Domme og afgørelser er enten på engelsk eller fransk, idet visse centrale afgørelser dog findes på begge sprog.

På Menneskerettighedsdomstolens hjemmeside offentliggøres samtlige domme og afgørelser, og der er gratis adgang til databasen HUDOC, hvor du kan søge i disse domme og afgørelser. Den nu nedlagte Menneskerettighedskommissions afgørelser er også lagt ind i databasen.

I databasen HUDOC kan du søge på en række forskellige kriterier, herunder:

  • Klagerens navn (skrives i feltet ”Case Title”)
  • Klagesagens nummer (skrives i feltet ”Application Number”)
  • Navnet på den indklagede medlemsstat (skrives i feltet ”Respondent State”)
  • Bestemte artikler i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller de tilhørende protokoller (skrives i feltet ”Article”)
  • Datoen for dommen eller afgørelsen (skrives i feltet ”Date”)

Du kan også søge i fritekst og f.eks. skrive ”solitary confinement” (isolationsfængsling), hvis du ønsker at få en oversigt over domme herom.

Du kan også kombinere forskellige søgekriterier og eksempelvis søge i ”decisions” og angive den indklagede stat (f.eks. ”Denmark”) og som fritekst skrive f.eks. ”deportation” (udvisning), hvorefter du får en liste over Domstolens afgørelser i klagesager mod Danmark om udvisning.

Du skal være opmærksom på, at søgningen kun sker i domme (”judgments”), medmindre du specifikt markerer, at du også vil søge i afgørelser (”decisions”).

 

Orienteringer

Justitsministeriet udarbejder månedligt orienteringer om relevante domme og afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen, herunder alle danske domme og afgørelser.

Du finder de seneste orienteringer herunder: