Luft- og fjedervåben

Regler for luft - og fjedervåben med en kaliber på over 4,5 mm.

En person, der ønsker at indføre, erhverve, besidde, bære eller anvende et luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm, samt piber og løb hertil skal have en tilladelse fra politiet.

Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til luft- og fjedervåben på medlemsbeviset, kan til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm samt piber og løb hertil uden tilladelse fra politiet. En person, der er tidligere indehaver af et jagttegn, og stadig opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde et luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm. For at bære eller anvende våbnet skal personen dog indløse jagttegn, være medlem af en skytteforening, der har en våbenpåtegning til luft- og fjedervåben på medlemsbeviset, eller have en tilladelse fra politiet.

Personer, der erhverver luft- og fjedervåben i kraft af deres jagttegn eller medlemmer af skytteforeninger, der erhverver luft- og fjedervåben med en våbenpåtegning på medlemsbeviset, skal inden 8 dage efter erhvervelsen anmelde erhvervelsen af våbnet til politiet. Dette skal ske til politiet på en særlig blanket.

 

Regler for luft- og fjedervåben med en kaliber på 4,5 mm eller derunder

En person, der er fyldt 18 år, kan indføre, erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben med en kaliber på 4,5 mm eller derunder, samt dele og ammunition hertil, uden en tilladelse fra politiet. Personer under 18 år skal have en tilladelse fra politiet, et jagttegn eller en våbenpåtegning for at indføre, erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben, samt dele og ammunition hertil. Dette gælder uanset, hvilken kaliber luft- og fjedervåbnet har.

 

Hardball- og paintballvåben

Personer over 18 år kan erhverve, besidde, bære og anvende et luft- eller fjederdrevent hardball- eller paintballvåben samt dele og ammunition hertil uden en tilladelse fra politiet. Dette gælder uanset, hvilken kaliber det luft- eller fjederdrevne hardball- eller paintballvåben har. Personer under 18 år skal have en tilladelse fra politiet for at erhverve, besidde, bære og anvende et luft- eller fjederdrevent hardball- eller paintballvåben samt dele og ammunition hertil, uanset kaliber.

 

Udførsel af luft- og fjedervåben og hardball- og paintballvåben

Det er forbudt at udføre luft- og fjedervåben og hardball- og paintballvåben fra Danmark til et andet land uden tilladelse fra Justitsministeriet eller politiet. Dette gælder uanset, hvilken kaliber luft- og fjedervåbnet har.Politiet kan meddele tilladelse til udførsel til Færøerne, Grønland og EU- og EØS-medlemslandene af hardball- og paintballvåben og luft- og fjedervåben. I alle øvrige tilfælde skal ansøgningen indgives til Justitsministeriet. Luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm kan optages i et europæisk våbenpas.

Du kan læse mere om reglerne under afsnittet om ”Udførsel af våben og militært udstyr."

 

Opbevaring

Luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm skal opbevares i et våbenskab. Der stilles ikke krav om opbevaring i et våbenskab for luft- og fjedervåben med en kaliber på 4,5 mm eller derunder eller for hardball- og paintballvåben. Det er dog et krav, at disse våben opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

 

Mærkning

Luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm skal ved erhvervelsen forsynes med et unikt nummer, så våbnet kan registreres i politiets våbenregister, hvis ikke våbnet allerede er forsynet med et sådan nummer. Der stilles dog ikke krav om angivelse af fabrikantens navn, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår og serienummer, eller et andet unikt brugervenligt mærke med en numerisk eller alfanumerisk kode til identifikation af fremstillingslandet. Der gælder ikke noget krav om, at hardball- og paintballvåben skal forsynes med et unikt mærke.

Transport

Ethvert luft- og fjedervåben skal transporteres forsvarligt. Dette kan opfyldes ved, at våbnet transporteres under konstant opsyn eller tildækket i et aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde. Dette gælder uanset, hvilken kaliber luft- eller fjedervåben der er tale om. Det samme gælder for hardball- og paintballvåben.

 

Tilladelse til erhvervsdrivende

Erhvervsdrivende skal have en tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære og anvende luft- eller fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm. Erhvervsdrivende har mulighed for at få en generel tilladelse fra politiet til  at erhverve og besidde våben og ammunition. En sådan tilladelse vil kunne omfatte luft- og fjedervåben. Erhvervsdrivende har ligeledes mulighed for at få en generel tilladelse fra politiet til  med henblik på transport at besidde våben og ammunition m.v. En sådan tilladelse vil også kunne omfatte luft- og fjedervåben.

 

Ansøgninger

Ansøgninger om tilladelse sendes til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. Du kan finde din nærmeste politikreds her på politiets hjemmeside.