Retslægerådet

Rådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.

 

Sammensætning

 • Professor Bent Ottesen, Rigshospitalet, formand (1.12.2011 til 30.11.2017)
 • Overlæge, ph.d. Mette Brandt-Christensen, Psykiatrisk Center Sct. Hans / Retspsykiatrisk Center Glostrup, næstformand (1.3.2010 til 28.2.2016)
 • Klinikchef, klinisk lektor, dr.med. Anders Fink-Jensen (1.8.2012 til 31.7.2018)
 • Overlæge Henrik Steen Andersen, Rigshospitalet (1.7.2011 til 30.6.2017)
 • Overlæge Dorte Sestoft, Retspsykiatrisk Klinik (1.7.2011 til 30.6.2017)
 • Professor Annie Vesterby, Retsmedicinsk Institut, Århus (1.9.2011 til 31.8.2017)
 • Overlæge Jens Lund, Aalborg Psykiatriske Sygehus (1.11.2009 til 30.10.2015)
 • Professor Torben V. Schroeder, Rigshospitalet (1.11.2009 til 30.10.2015)
 • Professor Troels Staehelin Jensen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus  (1.11.2009 til 30.10.2015)
 • Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech (1.5.2013 til 30.4.2019)
 • Professor, overlæge, dr. med. Søren Jacobsen (1.1.2015 til 31.12.2020)

 

Kontakt

Retslægerådet, Blegdamsvej 6, 2200 København N, telefon 35 37 33 22 (klokken 10-14), e-mail [email protected], www.retslaegeraadet.dk