Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd virker inden for gældende lovgivning for forebyggelse af kriminalitet, herunder ved gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed og erfaringsudveksling og ved rådgivning af lokale SSPK-udvalg.

Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd sammensættes af 8 medlemmer bestående af repræsentanter for Politimesteren i Grønland, kriminalforsorgen i Grønland, Departement for Familie og Justitsvæsen, Departement for Sundhed og Infrastruktur, Kanukoka samt frivillige organisationer, arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer i Grønland.

Repræsentanterne for de frivillige organisationer samt arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne udpeges af justitsministeren efter indstilling fra henholdsvis Kulturdirektoratet, Grønlands Arbejdsgiverforening og Sulinermik Inuusutisarsiuteqartat Kattuffiat (SIK).

Justitsministeren fastsætter efter forhandling med Grønlands Hjemmestyre nærmere regler for rådets virksomhed, herunder om valg af formand.

Sekretariatsfunktionen for rådet varetages af Politimesteren i Grønland.

 

Rådets sammensætning

Formand politimester Bjørn Tegner Bay som repræsentant for Politimesteren i Grønland

Næstformand i SIK Josef Therkildsen som repræsentant for arbejdstagerorganisationerne i Grønland

Øvrige medlemmer:

Ledende koordinator for venter og klubber i Nuuk og bygder Rasmine Geisler som repræsentant for KANUKOKA (de grønlandske kommuners landsforening)

Direktør Hans Jørgen Engbo, repræsentant for Kriminalforsorgen

Bestyrelsesmedlem i Nanu Børn Krissie Berthelsen Winberg, repræsentant for frivillige organisationer i Grønland

Fg. departementschef Julie Præst Wilche, Departement for Sundhed og Infrastruktur

Direktør, cand.psych, i Mølkebøttecenteret Kirsten Østergaard, repræsentant for arbejdsgiverorganisationerne i Grønland

A/C fuldmægtig i afdeling for Strategi og Jura Torben Weyhe, Departement for Familie og Justitsvæsen