Pressenævnet

Nævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket en offentliggørelse, der er i strid med god presseskik, og om hvorvidt et massemedie er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, herunder om genmælets indhold, form og placering.

Læs mere på Pressenævnets hjemmeside