Politi

Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden - at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning. Politiet har også administrative opgaver, som blandt andet udstedelse af våbentilladelser og bevillinger samt administration af hittegods og registrering af køretøjer. Derudover har politiet også opgaver inden for totalforsvaret i Danmark.

Danmark er inddelt i 12 politikredse ud over Grønland og Færøerne, der er selvstændige politikredse. Hver enkelt politikreds ledes af en politidirektør.

Justitsministeren er den øverste leder af politiet og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Læs mere på politiets hjemmeside

Mål - og resultatplan for politiet 2018

Aftale om resultatløn for rigspolitichefen (2018)