Udlændingestyrelsen

Direktør i Udlændingestyrelsen er Henrik Grunnet. Styrelsen er opdelt i to centre, som hver ledes af en centerdirektør: Center for Asyl og Økonomi og Center for Familie og Besøg.
Udlændingestyrelsen behandler sager vedrørende:

 • Asyl
 • Indkvartering og forsørgelse af asylansøgere
 • Familiesammenføring
 • Familiesammenføring efter EU-reglerne
 • Arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet
 • Permanent opholdstilladelse
 • Visum
 • Forlængelse af visum
 • Visum samt arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne og i Grønland
 • Opholdstilladelse for religiøse forkyndere samt medfølgende familie
 • Opholdstilladelse efter Friby-ordningen

Klager over afgørelser i asylsager behandles af Flygtningenævnet. Øvrige klager behandles af Justitsministeriet.

Udlændingestyrelsen varetager desuden opgaver omkring brugervejledning via brugerportalen www.nyidanmark.dk, ved telefoniske henvendelser og personlige henvendelser i Servicecenteret, samt bruger- og interessentdialog i det Regionale Netværk og andre fora.
Endvidere har Udlændingestyrelsen en række generelle opgaver på udlændingeområdet.

Resultatkontrakt for Udlændingestyrelsen 2014 (pdf)