Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen ledes af direktør Henrik Grunnet.

Styrelsen er opdelt i to centre: Center for Familie og Besøg, der ledes af vicedirektør Anni Fode, Center for Asyl og Økonomi, der ledes af vicedirektør Christina Toftegaard Nielsen. Der er ca. 440 medarbejdere i Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Det omfatter bl.a. sager om asyl, familiesammenføring, permanent ophold og visum samt sager om ophold på Færøerne og i Grønland.

Udlændingestyrelsen varetager genbosætning af FN-flygtninge og visiterer flygtninge til boligplacering i kommunerne.

Udlændingestyrelsen behandler sager om administrativ udvisning og afgiver udtalelse til anklagemyndigheden i straffesager.

Udlændingestyrelsen behandler også sager om arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet samt klagesager om ophold efter EU-reglerne.

Desuden sørger Udlændingestyrelsen for underhold og indkvartering af asylansøgere, personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom.

Endvidere varetager Udlændingestyrelsen en række generelle opgaver på udlændingeområdet, herunder udarbejdelse af statistikker og deltagelse i internationalt samarbejde.

Udlændingestyrelsen varetager også opgaver vedrørende brugervejledning via brugerportalen nyidanmark.dk, ved telefoniske og personlige henvendelser i Borgerservice, samt bruger- og interessentdialog i det Regionale Netværk, Advokatforum, Asylforum, Visumforum og andre fora.

Klager over Udlændingestyrelsens afgørelser i asylsager påklages til Flygtningenævnet. Øvrige klager kan påklages til Udlændingenævnet eller Justitsministeriet.

Resultatkontrakt for Udlændingestyrelsen 2015 (pdf)