Styrings- og Ressourceafdelingen

Afdelingschef Andreas Langsted

HR-chef Trine Dahl

Under Styrings- og Ressourceafdelingen hører:

 

Enheden for ledelsesinformation og data

Chefkonsulent Martin Stolpe

Leverer tværgående analyse- og projektbistand:

 • Projektfaglig støtte.
 • Intern data- og evidensdrevet bistand.
 • Udvikling af ledelsesinformation og effektive koncernløsninger. 

 

HR-kontoret

Kontorchef Rasmus Krogh Pedersen

Varetager HR-opgaver i Justitsministeriet:

 • God arbejdsgiveradfærd i Justitsministeriet.
 • Rekruttering, ansættelse samt medarbejder- og ledelsesudvikling.
 • Organisationsudvikling. Udvikling af HR-politikker.
 • Personaleadministrativ støtte til andre dele af koncernen, herunder chefudnævnelser.
 • Udnævnelse af dom­mere. Afskedigelses - og disciplinærsager for tjenestemænd.
 • Administration af en række råd, kommissioner og udvalg.
 • Justitsministeriets HR-forum.

 

IT og service

Kontorchef Ulla Molin Hilskov

Leverer driftsunderstøttelse af Justitsministeriets departement:

 • Sagsoprettelse – og administrativ understøttelse, telefonomstilling, intern postfunktion, reception samt intern service.
 • Koordination i forhold til ministeriets IT-driftsfællesskab. Elektronisk arkiv. IT-support, brugeradministration, it-sikkerhed og telefoni i departementet.
 • Administration af udbud, kontrakter og indkøb i departementet samt koncernindkøb. Ejendomsdrift og vedligeholdelse samt fysisk sikkerhed i departementet.

 

Koncernstyringskontoret

Kontorchef Søren Markvard Nielsen

Har ansvar for drift og udvikling af de fælles styringsopgaver i Justitsministeriets koncern:

 • Leverandør af ledelsesinformation.
 • Straffesagskæden, herunder sekretariat for Toplederforum og den permanente styregruppe.
 • Udarbejdelse af og opfølgning på resultatkontrakter.
 • Koordination af controlling og tilsyn på det samlede ministerområde, herunder i forhold til Rigsrevisionen.
 • Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, konkrete it-projekter og it-sikkerhed på ministerområdet samt Koncernens it-forum. 
 • Overordnet administration af tolkeområdet, herunder retningslinjer for honorering.

 

Økonomikontoret

Fg. kontorchef Rune Nørr

Har ansvar for bevillings- og planlægningssager for det samlede ministerområde:

 • Budgetanalyser, finanslovsproces, udmøntning af flerårsaftaler og aktstykker.
 • Koordinations- og økonomiudvalgssager.
 • Økonomiske konsekvensvurderinger af lovforslag og DUT-sager.
 • Regnskaber, bevillingsafregninger, udgiftsopfølgning, årsrapporter mv. samt rådgivning af ministerområdet vedrørende regnskabsforvaltning.