Policy- og koordinationsafdelingen

Fungerende afdelingschef Pelle Pape

Under Policy- og koordinationsafdelingen hører:

 

Minister- og departementschefssekretariat

  • Kalenderføring, styring af sagsgangen til og fra minister og departementschef samt transport.

 

Kommunikation

Kommunikationschef Emil Melchior

Understøtter ministeren og departementet i arbejdet med god og målrettet kommunikation:

  •  Ansvarlig for intern og ekstern kommunikation.
  •  Kommunikations- og presserådgivning.
  •  Hjemmeside, sociale medier og intranet.

 

Ledelsessekretariat

Sekretariatschef Pia Brügger

  • Indhentning, koordination, strategisk sparring og rådgivning om udarbejdelsen af bidrag til den løbende minister- og direktionsbetjening, herunder tovholder for justitsministerens politiske prioriteringer.
  • Koordination og opfølgning på politisk prioriterede sager, udspil og tværgående processer i forhold til bl.a. Folketinget og regeringen.

 

Forskningskontoret

Kontorchef Anne-Julie Boesen Pedersen

Arbejder med forskning og statistisk dokumentation inden for Justitsministeriets område:

  • Gennemførelse af forskningsprojekter og analyser, herunder effektevalueringer og undersøgelser vedrørende bander, ofre og kriminalitetsudvikling.
  • Udarbejdelse af statistisk dokumentation, herunder bidrag vedrørende kriminalstatistiske oplysninger og data.
  • Formands- og sekretærfunktionerne for Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg samt administration af Justitsministeriets Forskningspulje.