Departementet

Logo

Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører også fondslovgivningen og registerlovgivningen.

Læs Justitsministeriets departements finansielle regnskab for 2017.

 

Departementschef i Justitsministeriet er Barbara Bertelsen.

Justitsministeriet er opdelt i fem afdelinger: Lovafdelingen, Politi- og Strafferetsafdelingen, Civilafdelingen, Styrings- og Ressourceafdelingen og Policy- og Koordinationsafdelingen.

Se organisationsdiagram her.