Ministerens kalender

Maj 2015

21. maj: 1. behandling af lovforslag og beslutningsforlag samt forespørgselsdebat
i Folketinget

22. maj: 1. behandling af beslutningsforslag i Folketinget

26. maj: Samråd i Retsudvalget

28. maj: Samråd i Retsudvalget (2 stk.)