Sag fra Silkeborg med til at ændre loven

Indlæg af justitsminister Søren Pape Poulsen bragt i Midtjyllands Avis den 6. april 2018.

 

Siden jeg blev justitsminister har det fra første færd været helt afgørende for mig, at vi fik nytænkt retspolitikken og gjort op med tidligere tiders misforståede hensyn til gerningsmændene. At vi fik sat en ny kurs.

En kurs, hvor vi sætter hensynet til ofrene som førsteprioritet. Jeg er derfor også stolt over, at vi i regeringen kan se tilbage på et snarligt afsluttet folketingsår, hvor vi med en række vigtige tiltag har sat ofrene i centrum.

Der er ikke nogen tvivl om, at det er en vigtig opgave, som vi har taget fat i.

Vi skal -også i fremtiden -arbejde for, at vi i langt højere grad end tidligere tager udgangspunkt i, hvordan vi kan sikre ofrene for forbrydelser retfærdighed og en ordentlig behandling.

Det gælder uanset hvilken type forbrydelse, man er blevet offer for. Balancen mellem hensynet til gerningsmænd og ofrene må ikke tippe til den forkerte side. Gør den det, så risikerer vi at tilsidesætte danskernes retsfølelse.

Det viser en sag her fra Silkeborg-egnen.

Sagen fik med god grund en del opmærksomhed, da den kom frem i efteråret 2016. Ejeren af en tøjbutik i Nygade fik stjålet en dyr jakke fra sin butik. Han offentligjorde derefter billeder og video af tyven på Facebook.

Personen blev efterfølgende sigtet for tyveriet fra butikken. Man må som privatperson ikke dele billedmateriale af formodede tyve, og i denne sag valgte tyven at politianmeldte butiksejeren for at dele billedet. Ejeren fik en bøde.

Jeg tror, at det har krænket manges retsfølelse, at offeret pludselige blev den anklagede, og at tyven nu var den forurettede. Det kan jeg godt forstå. For selv om vi naturligvis ikke kan have et samfund, hvor internettet bliver en folkedomstol uden retssikkerhed, så satte sagen fokus på et problem, som butiks-ejeren her i Silkeborg langt fra stod alene med.

Der var behov for at kigge på, om vi dog ikke kunne indrette systemet på en måde, der tog bedre hensyn til, at det har store konsekvenser og kan være rigtig dyrt for især mindre butikker at blive udsat for tyveri.

I Justitsministeriet har vi fra starten haft en god dialog med erhvervslivet om, hvordan vi kan gøre forholdene for butiksejere bedre på det her område.

Resultatet er blevet en ny lov, der nu sikrer, at butiksejere kan få lov til at dele overvågningsbilleder med hinanden i et internt it-system.

Noget de har efterspurgt længe.

Jeg er meget glad for, at detailhandlen har taget godt imod den nye løsning, der træder i kraft i næste måned.

Sagen her er et godt eksempel på, at vi altid skal være klar til at kigge med friske øjne på, om vi ikke kan gøre det lidt bedre for dem, der bliver udsat for kriminalitet.

Det synes jeg i al beskedenhed allerede er lykkedes på mange områder. Og jeg tør godt her love, at vi i regeringen arbejder videre med at sikre, at vi løfter vores ansvar for at stille os på ofrenes side.