Vi tager et fast greb om banderne

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i en række lokale og regionale medier den 10.-12. november 2013.

 

Voldelige bandeopgør på åben gade gør folk utrygge.

Det kan jeg godt forstå, for alene i første halvår af 2013 registrerede politiet 49 skudepisoder i det offentlige rum med relation til rocker-og bandekonflikter. Det hverken kan eller skal vi acceptere.

Personer, der har valgt rocker-og bandemiljøets kriminalitet som levevej, skal ikke forvente nogen form for tolerance. Vi skal som samfund stå sammen mod rocker-og bandegrupperingerne. Skulder ved skulder skal der siges fra og sættes effektivt ind over for den utryghed, som rockere og bander spreder.

Derfor har regeringen netop præsenteret en omfattende rocker-og bandepakke. Vi vil blandt andet afskære bandemedlemmer og rockeres mulighed for at komme på udgang eller blive prøveløsladt, når konflikten raser. Vi vil skærpe straffen for at bære ulovlige våben på åben gade. Og vi ønsker at gøre det lettere at bruge den såkaldte bandebestemmelse, der kan give dobbelt straf for alvorlig rocker-og bandekriminalitet. Samtidig ønsker regeringen at åbne op for, at zoneforbud kan udvides fra 500 til 1.000 meter.

Men hårde straffe og nye redskaber til de offentlige myndigheder gør det ikke alene. Vi skal også forstærke den forebyggende indsats, så vores unge ikke havner i rocker-og bandegruppernes modbydelige netværk. Og vi skal styrke mulighederne for, at de, der vil forlade rocker-og bandemiljøet, kan gøre det. Regeringens nye rockerog bandepakke sætter således bredt ind med både hårde og bløde initiativer. Vi har skabt en god balance med en pakke, som kommer hele vejen rundt. Det kan de fleste se fornuften i.

Fra dag ét har regeringen sat konsekvent ind over for rocker-og bandekriminaliteten og dens årsager. Den nye bandepakke er udtryk for, at regeringen fortsætter den massive indsats på området.